info
Bedankt voor uw bezoek aan onze website.

ANBI informatie


Stichting Nienoord Spoorwegen Materieel (SNSM)
KvK-nr. 62717278
RSIN 854929782

Post- en bezoekadres
Meerweg 1, 9606 PM Kropswolde
Emailadres: info@snsm.nl

Doelstelling volgens Statuten
Het verwerven, bouwen, beheren, stallen, (doen) in stand houden, modificeren, presenteren en beschikbaar stellen voor gebruik door derden van miniatuurtreinen, miniatuurtractoren en miniatuurwalsen en stationaire (stoom)machines. Alsmede onderdelen daarvan en/of hieraan gerelateerde voorwerpen, waaronder gereedschappen, machines en voorzieningen die hiertoe gebruikt kunnen worden (samengevat het materieel), alsmede het verwerven, ontwikkelen, beheren en doorgeven van kennis, informatie en documentatie met betrekking tot voornoemd materieel, alles in de meest uitgebreide zin.

Bestuurders
R.A. Smits, voorzitter
J.E.O. Veening, penningmeester
J.H. Brinker, secretaris

Beloningsbeleid
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen onkostenvergoeding, beloning of vacatiegeld. Er zijn geen mensen in dienst bij SNSM.

Verslag van activiteiten winter 2019-2021
Er waren vanwege de Coronamaatregelen geen mogelijkheden tijdens de winter om met grotere groepen mensen op Nienoord te werken. Wel werd er af en toe in heel kleine groepjes gewerkt om het tracé naar station Zuid verder af te maken (draaischijf is gemetseld en vergrendelingen gemaakt, kruising van sporen werd verder afgemaakt, schakelkasten zijn af, wissels aangepast, spoor is geballast). Kregen een aantal goederenwagons luchtleidingen zodat ze in een eventuele 2e coronatrein mee kunnen rijden. Er is in de werkplaats een wand gezet zodat de stallingsplek achter de ramen groter wordt. De freesbank is gereviseerd. De gele rijtuigen zijn allemaal geschilderd. Er is een werkbank op spoorwielen gemaakt die over het spoor naar een tijdelijke werkplek kan. Stallingsloods Noord, het oud ijzerrek en het hout hok zijn grondig opgeruimd.