info
Bedankt voor uw bezoek aan onze website.

Stichting Nienoord Spoorwegen Materieel


Al sinds 1964 bestaat er op en rond het landgoed Nienoord in de gemeente Leek/ Westerkwartier een groep enthousiaste vrijwilligers die zich bezighouden met het bouwen, onderhouden en werkend presenteren van miniatuur treinen en stoommachines. In de loop der jaren is binnen en rondom deze groep, Nienoord Spoorwegen genaamd, een grote expertise op dit gebied ontstaan. Door de jaren heen hebben de werkzaamheden van deze vrijwilligers een toonaangevende en veelal inspirerende rol gespeeld bij de ontwikkeling van deze activiteit in Nederland.

Nienoord Spoorwegen

Het doel van Nienoord Spoorwegen is “Het als onderdeel van Stichting Landgoed Nienoord exploiteren van een miniatuurspoorwegbedrijf”. De nadruk ligt daarbij op het zo natuurgetrouw mogelijk nabootsen en aan publiek tonen van een werkend Nederlands spoorbedrijf in al haar facetten met als onderdeel het betrouwbaar en veilig vervoeren van personen. Het uitgangspunt is om de bezoeker een samenhangende en historisch kloppende indruk te geven van het (Nederlandse) hoofd- en lokaalspoorbedrijf tussen 1900 en 2000.

De nadruk komt steeds meer te liggen op het vertellen van het achterliggende verhaal. In feite ontwikkeld Nienoord zich naar een museumspoorweg in het klein. Dus het werkend tonen van historisch correcte modellen van relevante spoorgebonden objecten en ensembles met bijbehorende educatieve informatievoorziening en ervaring.

Tot 1860 kwamen de spoorwegen in ons land maar moeizaam tot ontwikkeling. Maar nadat op 18 augustus 1860 een wet was aangenomen die erin voorzag dat de staat de aanleg van spoorlijnen zelf ter hand zou gaan nemen ging het ineens hard. Tussen 1860 en 1875 werden en door het hele land lijnen aangelegd en zo ontstond een spoorwegennet dat tot aan de ingebruikname van de Hogesnelheidslijn in 2009 nagenoeg onveranderd bleef. Door fusies van de verschillende spoorwegbedrijven die ons land kende ontstond uiteindelijk de NV Nederlandse Spoorwegen.
Begin vorige eeuw ontwikkelden de spoorwegen in Nederland zich erg snel. De techniek van stoomlocomotieven was inmiddels volwassen aan het worden en in 1908 werden de eerste stappen op het gebied van elektrische tractie (aandrijving) gezet. De 1e- en zeker de 2e wereldoorlog zorgden voor een tijdelijke stilstand maar in 1958 was Nederland één van de eerste landen in de wereld waar de stoomtrein definitief werd uitgerangeerd. Met “spoorslag 70” werd in 1969 de basis gelegd voor de huidige dienstregelingen en uiteindelijk ontstond er één van meest intensief bereden spoorwegnetten van Europa.
Vele veranderingen, verbeteringen en moderniseringen bij de Spoorwegen met hun onlosmakelijke verwevenheid met belangrijke ontwikkelingen in de samenleving maken de 21e eeuw tot fascinerende periode in de Nederlandse spoorweghistorie.

Nienoord Spoorwegen probeert door het nabootsen en in samenhang tonen van allerlei elementen en aspecten uit deze geschiedenis de bezoeker hier een klein beetje in mee te nemen. De kleine schaal (1:5,5) biedt daarbij bijzondere mogelijkheden om eea. te kunnen laten zien. Tegelijk is deze schaal groot genoeg om het gepresenteerde levensecht te kunnen ervaren. Dit alles in een ontspannen en recreatieve setting.

De spoorbaan, stations en ook de locomotieven en wagons worden beheerd door de Stichting Nienoord Spoorwegen Materieel

Nienoord Spoorwegen
Doelstelling Stichting Nienoord Spoorwegen Materieel

De stichting Nienoord Spoorwegen Materieel (SNSM) stelt zich ten doel om al dit materieel te beheren, voor het nageslacht te behouden en werkend en in samenhang aan Publiek te (doen) tonen.
Zij doet dit door het materieel ter beschikking te stellen aan Nienoord Spoorwegen. Nienoord Spoorwegen gebruikt het voor haar dagelijkse exploitatie en draagt daarnaast zorg voor de uitvoering van het onderhoud.
Tevens beheert en verzamelt SNSM de documentatie en de kennis die nodig is voor het beheer en onderhoud en waar nodig nieuwbouw en reconstructie van het materieel. Ook verzamelt SNSM documentatie, en overige informatie over de historie van het materieel, zowel van het materieel zelf als van de originele voorbeelden en de context waarbinnen die vroeger gebruikt werden.

De laatste jaren blijkt dat veel prachtige modellen in verband met de hoge leeftijd of het overlijden van hun bouwers terecht komen in stoffige kelders, op schoorsteenmantels of zelfs bij opkopers, omdat familie of nabestaanden vaak niet weten waar ze met deze omvangrijke en zware objecten naar toe moeten.
Om hier een alternatief te bieden, verwerft SNSM soms dergelijke modellen om ervoor te zorgen dat deze pronkstukken weer, zo mogelijk werkend, aan publiek getoond kunnen worden. Waar nodig worden ze in hun oude luister teruggebracht.

Stichting Nienoord Spoorwegen Materieel